ket qua bong da the gioi

ket qua bong da the gioi

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho Dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.
Dự thảo Thông tư được đánh giá là sẽ giúp hoàn thiện cơ chế pháp lý về hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính, góp phần phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.
Cụ thể, một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Thông tư là cho vay tiêu dùng của công ty tài chính không có chức năng huy động vốn và cho vay; không có chức năng huy động vốn hoặc cho vay mà hoạt động như các ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng; không được thực hiện các hoạt động phát hành trái phiếu, vay vốn trên thị trường quốc tế, hoặc phát hành trái phiếu để huy động vốn.
Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của công ty tài chính, chi nhánh công ty tài chính trong việc cho vay tiêu dùng; cho vay trả góp; cho vay tiêu dùng; mua, lắp đặt và sử dụng thiết bị, phần mềm để quản lý tài khoản cho vay; cho vay tiêu dùng; cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng; quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng; các quy định về bảo đảm tiền vay; quản lý, sử dụng biện pháp thu hồi nợ và bảo vệ thông tin cá nhân…
Dự thảo này cũng quy định rõ về thời hạn cho vay và thời hạn phải thu hồi nợ của công ty tài chính; trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động cho vay tiêu dùng; trách nhiệm của các văn phòng đại diện công ty tài chính tại Việt Nam.
Theo đó, đối với công ty tài chính, Dự thảo đề xuất: (i) công khai chính sách cho vay tiêu dùng; (ii) niêm yết lãi suất cho vay tại các điểm mạnh của từng công ty; (iii) cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng; và (iv) thông tin kịp thời; và (v) áp dụng các hình thức bảo vệ thông tin của khách hàng trong trường hợp bị khiếu nại; (vi) áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ket qua bong da tnk Next post ket qua bong da tnk