bong daa so

bong daa so

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm 2017, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn năm trước, khoảng 6,7%. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ đề ra 9 nhóm giải pháp. Trong đó, giải pháp đầu tiên là tập trung phát triển kinh tế tư nhân.
Trong năm qua, các bộ, ngành đã làm rất tốt, phát triển kinh tế tư nhân, đóng góp trên 41% GDP. Năm 2018, chúng ta phải đặt mục tiêu đưa kinh tế tư nhân chiếm 65-70% GDP, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Người đứng đầu ngành Lao động cho biết, Bộ đã chủ động, khẩn trương, tích cực, phối hợp với các bộ, ngành để trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật lao động (sửa đổi), Luật việc làm…
Bộ trưởng cho biết năm 2017, Chính phủ đã đặt vấn đề tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, kiên quyết loại bỏ cán bộ tham nhũng, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân, trong đó có cán bộ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thời gian qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã làm rất tốt việc này, Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm 2017, Bộ đã tập trung xây dựng, ban hành các văn bản về thi đua khen thưởng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này.
Năm 2017, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành hơn 50 văn bản, ban hành nhiều văn bản khác về công tác nội bộ. Công tác xây dựng văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng được Bộ thực hiện nghiêm túc, chất lượng, ông nói.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, chuyên ngành, tăng cường công tác kiểm tra của Ban Thường vụ công đoàn các cấp.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm 2018, Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động; đặc biệt xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các hoạt động kinh tế – xã hội, đảm bảo quyền của người lao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

bong da24hvideo Previous post bong da24hvideo