ket qua bong da vn

ket qua bong da vn

Các nhà quản lý cũng cần lưu ý thêm, các trường hợp như sau có thể dẫn đến việc phải thay đổi thiết kế, thi công.
– Thi công không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu sự giám sát của tư vấn, của nhà thầu về kỹ thuật xây dựng, dẫn đến việc không đạt yêu cầu chất lượng thi công.
– Thi công không đúng quy trình, không đảm bảo vệ sinh môi trường, không đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật.
– Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện theo quy định. Cụ thể:
+ Chủ đầu tư có quyền đình chỉ thi công, yêu cầu nhà thầu khắc phục sai phạm;
+ Chủ đầu tư có quyền gửi cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm đối với các bên liên quan;
+ Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu làm rõ, xử lý vi phạm và yêu cầu bồi thường đối với các thiệt hại phát sinh;
+ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoặc Thanh tra Bộ Xây dựng có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các bên liên quan.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trong thực tế thì chỉ có thể xử lý hình sự khi sai phạm này gây thiệt hại cho người bị thiệt hại, và thiệt hại đến mức phải xử lý hình sự.
Như vậy, nếu xảy ra sai phạm, chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại…
– Trường hợp, chủ đầu tư phát hiện việc thi công không đảm bảo các tiêu chí theo thiết kế, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu tháo dỡ ngay công trình sai phạm trong thời gian 1 ngày, trong trường hợp không thể khắc phục được thì phải tự tháo dỡ, nếu chậm trễ thì phải chịu toàn bộ chi phí do việc thi công này gây ra.
Ngoài ra, trong trường hợp này có thể yêu cầu nhà thầu thi công bồi thường thiệt hại…
Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ket qua bong da vn vs uae Previous post ket qua bong da vn vs uae
ket qua bong da y tho nhi ky Next post ket qua bong da y tho nhi ky