lich thi dau bong đa hom nay

lich thi dau bong đa hom nay

A, sao anh không nói rõ lý do?
A, anh có sao nói vậy đi.
B, sao anh không nói rõ lý do?
A, anh không nói thì ai mà biết được?
B, sao anh không nói thì sao biết được?
Anh không muốn nói vì không biết nói gì nữa?
A, sao anh im lặng vậy?
A, sao anh không trả lời em?
B, sao anh không trả lời em?
B, anh có sao nói vậy đi.
A, anh có sao nói vậy đi.
A, anh không muốn nói vì không biết nói gì nữa?
A, anh không muốn nói vì đã quá trễ rồi.
B, vì anh đã cố gắng nhiều rồi.
A, vì đã làm nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
A, vì anh đã làm nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
B, vì anh đã cố gắng nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
B, em muốn anh hãy nói.
A, vì anh đã cố làm nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
B, vì anh đã cố làm nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
A, vì anh đã cố làm nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
B, vì anh đã cố làm nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
A, em muốn anh hãy nói em đã cố gắng nhiều như thế nào để được ngày hôm nay.
A, tại anh đã cố làm quá nhiều rồi nên em muốn anh phải nói.
B, tại em cố làm quá nhiều rồi nên em không có cơ hội nói với anh.
B, tại em cố làm quá nhiều rồi nên em không còn cơ hội nói với anh.
B, tại em làm quá nhiều rồi nên em không có cơ hội nói với anh nữa.
A, em thật lòng muốn nói với anh.
A, vì anh đã cố gắng quá nhiều rồi nên em không còn cơ hội nói với anh nữa.
B, vì em làm quá nhiều rồi nên em không còn cơ hội nói với anh nữa.
B, tại vì em làm quá nhiều rồi nên em không còn cơ hội nói với anh nữa.
A, vì em cố làm nhiều quá nên em không còn cơ hội nói với anh nữa.
A, tại em làm quá nhiều nên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lich thi dau bong y Previous post lich thi dau bong y
lich thi dau giai bong da y Next post lich thi dau giai bong da y