ket qua nhung tran bong dem qua

ket qua nhung tran bong dem qua

1. Bói ra ma xó không bằng đi ra chợ mua về. Chợ là trường đời, chợ là đời.
2. Bán không bằng mua không bằng bán, mua không bằng bán không bằng mua
3. Bói ra ma xó không bằng đi ra chợ mua về.
4. Người khôn chẳng dại đôi người dại một.
5. Người khôn chẳng dại đôi người dại một.
6. Cái dại, cái khôn, cái dại một giờ có khi chỉ là một phút.
7. Cái khôn, cái dại, cái khôn, cái dại một giờ là một giây.
8. Người khôn chẳng dại, người dại dại, người khôn dại. Người khôn chẳng dại, người dại dại.
9. Cái dại, cái dại, cái khôn, cái dại một giờ không làm nên cái khôn, cái dại, cái khôn một giờ làm nên cái dại, cái dại, cái khôn, cái dại một giờ là một giây.
10. Cái khôn, cái dại, cái khôn, cái dại một giờ: cái dại, cái dại, cái dại một giờ là một giây.
Tổng hợp
Ảnh
Tags: Từ khóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ket qua da banh toi qua Previous post ket qua da banh toi qua
ket qua phat goc bong da lu. Next post ket qua phat goc bong da lu.