ket qua bong đá

ket qua bong đá

Tường gạch có thể được nhìn thấy tại các khu vực phía bắc và đông của thành phố.
Thành phố cổ đại được bảo vệ bởi một bức tường dày 2 mét và một số tường khác có thể được nhìn thấy tại các khu vực phía tây nam.
Thành phố cổ đại bị hư hại nặng nề trong cuộc chiến tranh giữa hai đế chế La Mã và Trung Quốc. Khu vực trung tâm được xây dựng để chứa các thành viên hoàng gia và người nghèo.
Sau khi phát hiện ra tàn tích, các nhà khoa học còn khám phá ra các khu vực lân cận. Các dấu vết của một thành phố rộng lớn cũng được phát hiện.
Trong đó có cả các công trình được sử dụng như nhà hát lớn, các phòng trưng bày, các phòng trưng bày tranh, phòng nghệ thuật, nhà thờ, nhà hát, các tòa nhà chính xác, các tòa nhà hành chính và một khu rừng được gọi là Tam giác của Thiên Chúa.
Phát hiện này đã cung cấp các hiểu biết về cách thức những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới tồn tại.
Thành phố cổ đại được bảo vệ bởi một bức tường gạch và một số tường khác có thể được nhìn thấy tại các khu vực phía bắc và đông của thành phố.
Tường gạch có thể được nhìn thấy tại các khu vực phía bắc và đông của thành phố.
Thành phố cổ đại bị hư hại nặng nề trong cuộc chiến tranh giữa hai đế chế La Mã và Trung Quốc. Khu vực trung tâm được xây dựng để chứa các thành viên hoàng gia và người nghèo.
Sau khi phát hiện ra tàn tích, các nhà khoa học còn khám phá ra các khu vực lân cận. Các dấu vết của một thành phố rộng lớn cũng được phát hiện.
Trong đó có cả các công trình được sử dụng như nhà hát lớn, các phòng trưng bày, các phòng trưng bày tranh, phòng nghệ thuật, nhà thờ, các tòa nhà chính xác, các tòa nhà hành chính và một khu rừng được gọi là Tam giác của Thiên Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ket qua bong đá anh Previous post ket qua bong đá anh
ket qua bóng đá hôm nay Next post ket qua bóng đá hôm nay