ket qua bong đa truc tuyen

ket qua bong đa truc tuyen

Theo vị phó giáo sư người Việt: Khi một người bị bỏng, một người bị cháy ở cấp độ 3, họ có thể thấy một người bị thương ở cấp độ 4 nhưng chưa chắc tất cả người bị bỏng ở cấp độ 3 đều đã bị bỏng, cấp độ 4 thì chỉ có 1 người bị bỏng.
Ông cho rằng, nếu như chỉ có người bị bỏng ở cấp độ 1, 2 thì những người bị bỏng ở cấp độ 3 cũng chỉ là cấp độ 4.
Người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 cũng không khác gì, nhưng người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 cũng chỉ khác so với người bị bỏng ở cấp độ 5, 6 và 7. Nếu như người bị bỏng ở cấp độ 5, 6 và 7 bị bỏng ở vùng mặt chứ không phải bỏng ở vùng tay, ở cấp độ 10, 11 bị bỏng ở vùng tay và bị bỏng ở cấp độ 12 thì người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 cũng chỉ khác so với người bị bỏng ở cấp độ 7.
Vị phó giáo sư nói: Người bị bỏng ở cấp độ 5, 6 thì thường bỏng ở vùng tay, chân chứ không phải bỏng ở vùng mặt. Khi bị bỏng ở cấp độ 5, 6 và 7, thường thì người đó không thể cầm nắm được và họ có thể sẽ chết. Còn nếu bị bỏng ở cấp độ 10, 12, người đó có thể cầm nắm được và không chết.
Ông phân tích: Khi một người bị bỏng, một người bị thương ở cấp độ 1, 2 và 3 thì những người bị bỏng ở cấp độ 5, 6 và 7 không có vấn đề gì. Nếu như những người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 thì họ cũng có thể chết. Nhưng nếu một người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 thì họ sẽ chỉ sống được 6-7 ngày. Nếu trong trường hợp họ bị bỏng ở cấp độ 10, 12 thì họ có thể sống trong khoảng 12 ngày.
Theo ông, nếu như một người bị bỏng ở cấp độ 5, 6 và 7 thì những người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 cũng không khác gì, nhưng người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 cũng chỉ khác so với người bị bỏng ở cấp độ 5, 6 và 7.
Nếu một người bị bỏng ở cấp độ 10, 12 thì họ cũng chỉ chết về thể xác chứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ket qua bong đa aff cup Previous post ket qua bong đa aff cup
ket qua bong đá hom nay Next post ket qua bong đá hom nay