xem trực tiếp bóng đá ý

xem trực tiếp bóng đá ý

Ông Trần Hữu Nghĩa. Ảnh: Quang Phát
Theo tìm hiểu của PV Infonet, ngày 15/12/2012, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã có công văn số 1048/HĐND-VP về việc đề nghị UBND và UBMTTQ tỉnh Bình Dương thống nhậo ý kiến về việc thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương.
Theo đó, ngày 22/9/2012, Văn phòng HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản số 1343/VP-VHX về việc đồng ý chủ trương để Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương nghiên cứu lập đề án thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương.
Ngày 18/12/2012, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã có công văn số 02-12/BTV-BC Bình Dương gửi Thường trực HĐND tỉnh về đề án thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương.
Ngày 20/1/2013, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản số 1049/UBND-VX, về việc đồng ý chủ trương để Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương nghiên cứu lập đề án thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương.
Ngày 27/1/2013, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã có buổi làm việc với Văn phòng HĐND tỉnh về đề án thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương. Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã thống nhất thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương để thực hiện nhiệm vụ truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bình Dương.
Căn cứ vào ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã có nhiều văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh để xin phép lập đề án thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương.
Ngày 25/5/2013, Văn phòng HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 1647/VP-VHX về việc gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xin chủ trương thành lập Trung tâm truyền hình Báo Bình Dương. Trong văn bản này, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đồng ý về chủ trương để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động liên hệ với UBND tỉnh để thực hiện việc lập dự án Trung tâm Truyền hình Báo Bình Dương.
Ngày 15/6/2013, Văn phòng HĐND tỉnh và UBND tỉnh lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

xem trực tiếp bóng đá việt nam với nhật bản Previous post xem trực tiếp bóng đá việt nam với nhật bản
bong da u 19 dong nam a Next post bong da u 19 dong nam a