lịch thi dau bong da nam seagame 31

lịch thi dau bong da nam seagame 31

1. Thời gian thi vào ngày 1/4
2. Địa điểm thi tại Hà Nội:
Trường ĐHSP Hà Nội.
3. Thời gian thi vào ngày 2/4
4. Địa điểm thi tại trường ĐHSP Hà Nội.
5. Lịch thi cụ thể:
Ngày 1/4
6. Địa điểm thi tại trường ĐHSP Hà Nội.
Ngày 2/4
7. Lịch thi cụ thể:
Ngày 1/4
8. Địa điểm thi tại trường ĐHSP Hà Nội
Ngày 2/4
9. Lịch thi cụ thể:
Ngày 1/4
10. Kết quả thi:
Ngày 2/4
11. Địa điểm thi trường ĐHSP Hà Nội
Ngày 3/4
12. Kết quả thi:
Ngày 3/4
13. Địa điểm thi tại trường ĐHSP Hà Nội
Ngày 4/4
14. Kết quả thi:
Ngày 4/4
15. Kết quả thi:
Ngày 5/4
16. Kết quả thi:
Ngày 5/4
17. Địa điểm thi tại trường ĐHSP Hà Nội
Ngày 6/4
18. Lịch thi cụ thể:
Ngày 6/4
19. Kết quả thi:
Ngày 6/4
20. Kết quả thi:
Ngày 7/4
21. Kết quả thi:
Ngày 7/4
22. Địa điểm thi tại trường ĐHSP Hà Nội.
Ngày 8/4
23. Kết quả thi:
Ngày 8/4
24. Lịch thi cụ thể:
Ngày 8/4
Sáng 8/4
Sáng 9/4
Sáng 10/4
Sáng 11/4
Sáng 12/4
Sáng 13/4
Sáng 14/4
Sáng 15/4
Sáng 16/4
Sáng 17/4
Sáng 18/4
Sáng 19/4
Sáng 20/4
Sáng 21/4
Chiều 21/4
Sáng 22/4
Sáng 23/4
Chiều 24/4
Sáng 25/4
Sáng 26/4
Sáng 27/4
Sáng 28/4
Sáng 29/4
Sáng 30/4
Chiều 31/4
Sáng 32/4
Sáng 33/4
Sáng 34/4
Sáng 36/4
Chiều 37/4
Sáng 38/4
Chiều 39/4
Sáng 40/4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lịch thi dau bong da nam olympic Previous post lịch thi dau bong da nam olympic
lịch thi đau bóng đá việt nam Next post lịch thi đau bóng đá việt nam