lich thi dau bong hom nay

lich thi dau bong hom nay

Ta đi đâu đấy, đi đâu mà quên quên nhớ nhớ những lúc này khi mà mình đã có tuổi, đã có chức quyền, đã có tiền tài danh vọng. Rồi đây không biết có ai còn nhớ đến mình, không biết có ai còn nhớ đến mình trong một thời gian rất dài nữa không?
Mình già đi và tàn phai nhan sắc
Mà thôi ta về với quê hương của những câu đồng dao
Những lời ru còn văng vẳng, lời ru của những người mẹ già còn đang nhớ mình, nhớ mình…
Mình già đi và tàn phai nhan sắc, mà thôi mình về với quê hương của những câu đồng dao.
Mình đi đâu đấy, mình đi đâu đấy, đi đâu mà quên quên nhớ nhớ những lúc này khi mà mình đã có tuổi, đã có chức quyền, đã có tiền tài danh vọng. Rồi đây không biết có ai còn nhớ đến mình, không biết có ai còn nhớ đến mình trong một thời gian rất dài nữa không?
Mình già đi, mình tàn phai nhan sắc, mà thôi mình về với quê hương của những câu đồng dao.
Rồi đây mình sẽ lại về với mái nhà xưa, mái nhà đã nuôi lớn và làm mình nên người. Nhưng sẽ nhớ không thể nào nguôi ngoai những hình ảnh tuổi thơ êm đềm, những chiều hè nắng gắt, những buổi chiều đông mưa phùn bão táp…
Mình già đi và tàn phai nhan sắc, mà thôi mình về với quê hương của những câu đồng dao.
Mình già đi và tàn phai nhan sắc, mà thôi mình về với quê hương của những câu đồng dao.
Mình già đi và tàn phai nhan sắc, mà thôi mình về với quê hương của những câu đồng dao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lich thi dau bong da vl world cup 2022 Previous post lich thi dau bong da vl world cup 2022
lich thi dau bong đa hom nay Next post lich thi dau bong đa hom nay