ngày bao nhiêu việt nam đá bóng

ngày bao nhiêu việt nam đá bóng

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định 218/2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là phù hợp với bối cảnh thực tế hiện nay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo đó, dự thảo nghị định quy định điều khoản chuyển tiếp, trong đó thời gian áp dụng Nghị định 218/2013/NĐ-CP và dự kiến thời gian áp dụng theo dự thảo nghị định là từ ngày 01/01/2021.
Đây cũng không phải là thời điểm hiệu lực của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và dự thảo nghị định về thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Do vậy, việc sửa đổi một số nội dung về thuế TNDN trong giai đoạn 2016-2020 không cần thiết phải ban hành nghị định mới, dự thảo nêu.
Bộ Tài Chính cũng cho biết hiện Bộ đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, trong đó đã quy định cụ thể về mức thuế suất thuế TNDN cho từng lĩnh vực.
Cụ thể, thuế suất thuế TNDN 10% áp dụng đối với: Thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và dạy nghề; thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp; thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và dạy nghề; thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thuế suất thuế TNDN 0% áp dụng đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực kinh doanh được ưu đãi thuế; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư- Kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư- Kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư-Kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ngoại hạng anh bóng đá Previous post ngoại hạng anh bóng đá
nhan dinh bong da anh vs dan mach Next post nhan dinh bong da anh vs dan mach