trưc tiếp bong đa hôm nay

trưc tiếp bong đa hôm nay

Bong bóng tài sản là điều cần thiết và không thể tránh khỏi trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Các nhà đầu tư, cổ đông cũng như toàn thể cộng đồng doanh nghiệp đang hết sức quan tâm đến vấn đề này để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm hạn chế các rủi ro.
Theo ông, Việt Nam có thể làm gì để hạn chế, ngăn chặn các rủi ro, tránh gây bất ổn thị trường tài chính như trong thời gian qua?
Việc đầu tiên là cần phải có một hệ thống cảnh báo đủ mạnh để có những phản ứng kịp thời của thị trường tài chính. Theo tôi, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những cảnh báo, dự đoán được những phản ứng của thị trường tài chính để kịp thời có những giải pháp kịp thời can thiệp.
Thứ hai là cần có những giải pháp để nâng cao quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro. Bởi việc huy động quá nhiều vốn, quá nhiều tài sản là một rủi ro lớn mà các thị trường tài chính có thể gặp phải.
Thứ ba, cần phải có những chính sách để làm tăng hiệu quả sử dụng vốn. Bởi việc vay quá nhiều vốn trên thị trường tài chính có thể khiến lạm phát tăng cao, và như vậy là sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt thanh khoản. Cần phải có những biện pháp để làm cho nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả hơn, có như vậy chúng ta mới có thể giảm thiểu được rủi ro đối với thị trường tài chính.
Thứ tư là cần có những biện pháp để tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát để tránh tình trạng doanh nghiệp cố tình tăng vốn bằng mọi giá mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn; hay như việc quản lý doanh nghiệp để tránh việc các doanh nghiệp có thể dùng vốn để thâu tóm doanh nghiệp khác, hoặc chuyển vốn từ công ty này sang công ty khác bằng các công cụ phái sinh…
Thứ năm, cần phải có sự giám sát thị trường để giúp thị trường tài chính phát triển lành mạnh. Bởi việc thị trường tài chính bị chi phối bởi một số ít doanh nghiệp cũng có thể tạo ra những rủi ro lớn đối với toàn thị trường tài chính nói chung và đối với các nhà đầu tư nói riêng./.
Xin cảm ơn ông!
Hà Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

trưc tiêp bóng đá hôm nay Previous post trưc tiêp bóng đá hôm nay
trận bóng 2h hôm nay Next post trận bóng 2h hôm nay