truc tiep da banh viet nam

truc tiep da banh viet nam

Doan doan ding ve tuong tu dung
Cau la bao che cho ta
Ta về ta tắm ao ta
Chao ôi! Ta không tắm ao ta đâu!
Nào tôi xin hát khúc ca khải hoàn
Hỡi kẻ sĩ, ôi là người xưa của ta.
Hỡi kẻ sĩ ta đâu dám cười cợt
Hỡi kẻ sĩ ta đâu dám nói lời khinh bạc
Hỡi kẻ sĩ ta đâu dám nói rằng ta đây là kẻ thất phu
Hỡi ơi! Ta đâu dám nói ta đây là người hào kiệt.
Ta về ta tắm ao ta.
Chao ôi! Ta là người xưa phải tắm ao ta
Chao ôi! Ta đâu dám nói ta đây là người hào kiệt
Chao ôi! Ta đâu dám nói ta đây là kẻ thất phu
Chao ôi! Ta đâu dám nói ta đây là kẻ hào kiệt
Chao ôi! Ta là người xưa phải tắm ao ta
Chao ôi! Ta là người xưa phải tắm ao ta
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Ta về ta tắm ao ta
Chao ôi là người xưa phải tắm ao ta
Chao ôi! Ta là người xưa phải tắm ao ta
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Chao ôi là người xưa phải tắm ao ta
Chao ôi là người xưa phải tắm ao ta
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!
Không! Ta không tắm ao ta đâu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhan dinh bong da net hom nay Previous post nhan dinh bong da net hom nay
truc tiep da bong Next post truc tiep da bong