kết quả bóng đá pháp

kết quả bóng đá pháp

Bộ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ, các phần mềm ứng dụng, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống. Hiện nay, phần mềm đã được đưa vào sử dụng trong hoạt động quản lý nhà nước, thông cáo phát đi của Bộ Tư pháp nêu.
Theo Bộ Tư pháp, hiện nay, Cổng dịch vụ công của Bộ có khoảng 1 triệu người truy cập mỗi ngày. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến cá nhân, tổ chức. Trong đó, có 9 dịch vụ công mức độ 3, 8 dịch vụ công mức độ 4.
Các dịch vụ công này đã cung cấp thông tin hướng dẫn nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến; cung cấp thông tin hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.
Văn phòng Chính phủ đã thiết lập được 22 nhóm chuyên trách cấp bộ và cấp tỉnh với hàng trăm thành viên là bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật.
Tại phiên họp, Bộ Tư pháp cũng đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Biên tập nội dung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp.
Theo quyết định này, Tổ công tác về Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp gồm 10 thành viên. Tổ trưởng Tổ công tác là Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.
Theo Bộ Tư pháp, việc thành lập ban này nhằm giúp Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tư pháp, cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.
Hoài Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

kết quả bóng đá philippines và myanmar Previous post kết quả bóng đá philippines và myanmar
kết quả bóng đá premier league Next post kết quả bóng đá premier league