kết quả bóng đá pháp và đức

kết quả bóng đá pháp và đức

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: Tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng để cho mọi người cùng biết rằng, các thành viên của nhân loại cần phải được giáo dục để hiểu hơn về giá trị của tự do. Chúng ta cần phải hiểu rằng, chúng ta có quyền được quyết định số phận của nhân loại và quyền được tự quyết định tương lai của nhân loại.
Tổng thư ký Liên hiệp Quốc cũng nêu rõ ông rất tin tưởng vào các nước và cộng đồng quốc tế đang thực hiện các cam kết mạnh mẽ của mình với vai trò là những người lãnh đạo.
Ông bày tỏ hy vọng tất cả các nước có thể thực hiện những cam kết này và nhấn mạnh: Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề toàn cầu nếu không cùng với nhau. Trong đó, sự đoàn kết của các quốc gia, dân tộc và tôn giáo cần phải là nền tảng cho sự thống nhất của nhân loại./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

kết quả bóng đá philippines và myanmar Previous post kết quả bóng đá philippines và myanmar
kết quả bóng đá premier league Next post kết quả bóng đá premier league