lich thi dau bong da viet nam 2021

lich thi dau bong da viet nam 2021

Không có người xấu, chỉ có người không có cách nhìn nhận vào thực tế mà thôi. Người tốt thì thường có vẻ dễ bị tổn thương và hay bị đánh lừa. Người xấu thì lại càng có vẻ nguy hiểm.
Nhưng không nên sợ những người không tốt. Chúng ta cần nhìn nhận về cuộc sống một cách thực tế, và có những ứng xử phù hợp với những người không tốt. Chúng ta cũng cần xem xét tới tình hình xã hội, văn hóa tại mỗi quốc gia. Nếu nước mình còn nhiều tệ nạn xã hội, thì hãy học cách đối xử với những người không tốt.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty CP Ôtô Trường Hải:
Tôi cho rằng người Việt Nam nên tự hào khi được là công dân một quốc gia có văn hóa, có đạo đức và tôn trọng pháp luật.
Chúng ta không nên đánh đồng người Việt Nam hay Trung Quốc. Người Việt Nam ở bất cứ quốc gia nào cũng có rất nhiều người làm việc chăm chỉ, đóng góp vào sự phát triển chung cho xã hội. Chúng ta không thể đánh đồng những người không đóng góp gì cho đất nước thì không được biểu dương. Và cũng không nên bỏ qua những hành động không tốt, thậm chí là những điều xấu, ảnh hưởng tới hình ảnh Việt Nam.
Chúng ta cũng không nên bỏ qua những người có lòng tham. Nhưng không vì lòng tham mà đánh mất tình yêu thương của người Việt Nam. Người Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Tôi cho rằng, chúng ta không nên đánh giá một đất nước qua những hiện tượng. Đất nước đó đang phát triển, đang hội nhập và chúng ta cần tự hào, cần tôn trọng. Nhưng chúng ta cần có cái nhìn khách quan, toàn diện, nhìn nhận vấn đề từ nhiều chiều.
Những người không xứng đáng được tôn vinh thì không nên làm cho xã hội mất đi niềm tin, mà cần tập trung vào sự tiến bộ của đất nước. Những người tốt được biểu dương, những người làm việc tốt, những người có thành tích thì chúng ta cần phải biểu dương họ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Thông tin và Tuyên truyền, Cục Quản lý cạnh tranh:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Thông tin và Tuyên truyền, Cục Quản lý cạnh tranh.
Những năm vừa qua, chúng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để đảm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lich thi dau bong da trong ngay Previous post lich thi dau bong da trong ngay
lich thi dau bong da vn hom nay Next post lich thi dau bong da vn hom nay