nay có đá bóng không

nay có đá bóng không

Nói như thế để thấy rằng, nếu thực sự có năng lực thì những người được giao chức vụ ấy phải cố gắng rất nhiều. Khi đã có năng lực thì họ sẽ được phân công nhiệm vụ, không phải chờ đợi, phải tự đi, tự đến mà không phải qua những người quen biết, thân cận. Nếu để trong cơ quan Nhà nước, thì chỉ làm việc ở nơi đó một khoảng thời gian nhất định, hết thời gian đó phải tự đi đến nơi khác. Họ không phải là những người có thể chạy chọt, đút lót được. Nhưng phải có năng lực để làm việc. Nếu không làm được, họ phải mất thời gian để chứng minh mình là có năng lực, có chỗ đứng trong cơ quan, trong Đảng.
Trong công tác quy hoạch cán bộ, chúng tôi cũng đã nói tới vấn đề này rất nhiều và cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng chúng tôi cũng thống nhất trong quy hoạch của chúng tôi phải đưa ra được tiêu chí cho những người thực hiện. Tiêu chí ấy không phải là những người có quyền. Khi đưa ra một người vào quy hoạch, phải đưa ra một tiêu chí, không thể chung chung là: có khả năng lãnh đạo. Tiêu chí ấy phải định lượng được. Có người có thể định lượng được rất dễ, nhưng có người không thể định lượng được. Có người nhìn vào khả năng lãnh đạo của họ, nhưng có thể họ không nhìn vào khả năng lãnh đạo mà chỉ nhìn vào sự nghiệp của chính họ.
Theo dõi hoạt động của các địa phương, tôi cũng thấy một số người đã được quy hoạch đưa ra để chất vấn trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trước đó, tại Quốc hội, nhiều ý kiến đã chất vấn nhiều việc liên quan tới các địa phương. Khi đưa ra Ban Chấp hành Trung ương, tôi cũng đã chất vấn một số vấn đề liên quan tới sự phát triển của các địa phương.
Tôi cho là những ý kiến ấy đều đúng, đó là những ý kiến rất xây dựng, không phải là ý kiến ném đá. Chúng ta không nên đánh giá con người bằng cách nhìn vào chỗ này, chỗ khác để đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mấy h việt nam đá bóng Previous post mấy h việt nam đá bóng
nguoi dep va bong da Next post nguoi dep va bong da