lịch giải bóng đá pháp

lịch giải bóng đá pháp

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác thanh niên của đơn vị. Thời gian tới, cấp ủy và lãnh đạo Cục cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên tham gia học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh niên, đồng chí Nguyễn Văn Quyền yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho thanh niên về tầm quan trọng của công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức Đoàn các cấp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, xuyên tạc, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, mất đoàn kết trong thanh niên.
Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên năm 2020.
Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Tỉnh Đoàn, Sở Y tế tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và thi đua, khen thưởng năm 2020; Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên năm 2020.
Ngọc Anh – Đức Lam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lịch giải bóng đá ngoại hạng anh Previous post lịch giải bóng đá ngoại hạng anh
lịch sử bóng đá euro hôm nay Next post lịch sử bóng đá euro hôm nay