lịch phát sóng bóng đá pháp

lịch phát sóng bóng đá pháp

Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai thực hiện các đề án phổ biến giáo dục pháp luật. Trong năm 2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy và Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về an toàn, tiết kiệm điện trên mạng internet thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã triển khai các hoạt động truyền thông pháp luật trực tiếp và gián tiếp trên các đài phát thanh – truyền hình như: Chương trình Vinh quang Công đoàn Việt Nam – Dấu ấn những công trình (Chương trình truyền hình trực tiếp vào tối 12/7/2020); cuộc thi viết Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến (Cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020); cuộc thi pháp luật và cuộc sống lần thứ I với sự tham gia của hàng triệu người đã tạo không khí sôi nổi, khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, hưởng ứng các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Trong công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ, Bộ Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác văn phòng năm 2020. Bộ Tư pháp cũng đã thực hiện tốt việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 2013, tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch, tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lịch giải bóng đá ngoại hạng anh Previous post lịch giải bóng đá ngoại hạng anh
lịch sử bóng đá euro hôm nay Next post lịch sử bóng đá euro hôm nay