lich thi dau bong ngay mai

lich thi dau bong ngay mai

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và nỗ lực vượt khó của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trung tâm đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác giám định tư pháp, đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu giám định tư pháp cho quá trình tố tụng, giải quyết các vụ án.
Từ ngày thành lập đến nay, với nhiều hình thức hoạt động, Trung tâm đã thực hiện thành công hàng nghìn yêu cầu giám định, được Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC và các bộ, ngành đánh giá cao. Kết quả giám định tư pháp đã góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp.
Trung tâm cũng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Trong đó, một số lĩnh vực có nhiều vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm và có yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương tập trung giải quyết đúng thời hạn, bảo đảm các vụ án được giải quyết trong thời hạn luật định.
Công tác giám định tư pháp đã được thực thi hiệu quả, các vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn cũng được tiến hành có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh chống tham nhũng.
Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Giám định Tư pháp và Nghị định số 85 ngày 4/8/2012 của Chính phủ.
Có thể khẳng định, việc thành lập Trung tâm Giám định tư pháp và đầu mối tổ chức của Việt Nam trong tương lai về giám định tư pháp sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; tạo bước đột phá trong việc tháo gỡ những khó khăn, bất cập đang đặt ra, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, hành chính, dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lich thi dau bong da vl world cup 2022 Previous post lich thi dau bong da vl world cup 2022
lich thi dau bong đa hom nay Next post lich thi dau bong đa hom nay