trưc tiep bong da euro 2021

trưc tiep bong da euro 2021

EUC 2021 là công cụ điều chỉnh các giao dịch tài chính liên quan đến dịch bệnh Covid-19, được EU công bố hôm 19/1 với mục đích cung cấp cho các nước thành viên tham khảo, nghiên cứu và sử dụng, phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.
EUC 2021 là công cụ chính thức cho các quy tắc của EU về thanh tra tài chính xuyên biên giới và quy tắc về minh bạch và tính toàn vẹn của tài chính, để có thể giúp các nước thành viên phòng chống dịch Covid-19, thông tin từ EUC 2021 cho hay.
Các bên dự hội thảo ngày 25/1
Dự thảo quy tắc của EUC 2021 sẽ giúp các nước thành viên quản lý được rủi ro, quản trị, thực thi các chính sách về tài chính, quy định pháp luật về thuế, bảo hiểm và tài khoản cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến dịch bệnh Covid-19.
Bên cạnh đó, EUC 2021 cũng đưa ra quy trình để các ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, công dân một cách hiệu quả và có trách nhiệm.
Ngoài ra, những quy định về tài chính và ngân hàng tại EUC 2021 cũng được đưa ra cho các quốc gia thành viên để có thể đảm bảo dòng chảy tài chính an toàn, xuyên biên giới thông qua quy định về quản lý dòng vốn và quy định về bảo mật thông tin.
Các quy tắc của EUC 2021 cũng được xây dựng theo hướng tôn trọng quyền tự do cá nhân, các quyền cơ bản, tự do kinh doanh và quyền con người.
Theo đó, EUC 2021 cho phép các quốc gia thành viên có thời gian 1 năm để tự do điều chỉnh những chính sách trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Theo dự kiến, EUC 2021 sẽ được Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu xem xét, thông qua vào tháng 3/2021 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2021.
Hà Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

truc tuyến bóng đá Previous post truc tuyến bóng đá
trưc tiep bong da euro Next post trưc tiep bong da euro