lich thi dau bong da dong nam a

lich thi dau bong da dong nam a

A. B. C. D. E. F
D. E. F
B. A: 1+2
V. A: 1,2
V. D: 1,5 trở lên
S. B: 1,5 trở lên
D. B: 2
S. B: 2,5 trở lên
E. A: 1+2
S. A trở lên
E. B: 1,5 trở lên
E. C: 1+1,5
E. D: 2 trở lên
S. D: 2 trở lên
E. B: 1+1,5
D. D: 2 trở lên
E. F: 3 trở lên
E. B: 3+1,5
S. C: 4 trở lên
E. D: 4 trở lên
E. C: 5 trở lên
E. D: 5 trở lên
E. B: 5+1,5
V.A: 1+2
V.A: 1+2
V. D: 1+3
C. A: 1+1,5
C. B: 1+1,5
V. C: 2+1,5
S. B: 2+1,5
S. C: 4+1,5
S. D: 4+0
B. D: 2+0,5
S. C: 3+1
E. D: 3+2
S. C: 4+0,5
E. D: 4+1,5
E. D: 4+2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

kết quả bóng đá siêu cúp châu âu Previous post kết quả bóng đá siêu cúp châu âu
lich thi dau bong da giai ngoai hang anh Next post lich thi dau bong da giai ngoai hang anh