lich thi dau bong da giai ngoai hang anh

lich thi dau bong da giai ngoai hang anh

Bế nguyệt, tiên nữ trên đường du ngoạn
Đồi trăng, biển nước, tiên nữ dưới trần gian
Diệu kỳ tiên nga, mộng du, tiên nữ trên mây trôi
Đồi tiên, trời mây tiên
Cõi tiên, chốn bồng lai tiên
Sôi động, náo nhiệt, thần tiên trên đất
Cội cội tiên, cõi tiên
Lưng chừng đất, nơi trời đất
Chỗ mây, chỗ trời đất…
Những lời nói đầu tiên của con trẻ
Tiên ông, tiên bà:
Con là người đã sinh ra đời
Trời là đất là tiên là người
Chỗ mây, chỗ gió, chỗ đất
Nơi tiên nữ, chỗ người
Nơi con người, chỗ người.
(Tục ngữ Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Triết ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Một thế giới thần tiên
Con ơi, con đã là người
Trời là đất là tiên là người
Chỗ mây, chỗ gió, chỗ đất,
Nơi tiên là người là đất là người
Nơi tiên là người là ai là ai
Nơi tiên là người là ai
Nơi tiên là người có ai là ai
Nơi tiên là người không có ai là ai
Nơi tiên là người không có ai là ai.
(Tục ngữ Việt Nam,
Tục ngữ Việt Nam,
Tục ngữ Việt Nam,
Tục ngữ Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Khâm ngôn Việt Nam,
Kh âm nhạc Việt Nam,
Khâm nhạc Việt Nam,
Khâm ca Việt Nam,
Kh âm nhạc Việt Nam,
Kh âm nhạc Việt Nam,
Kh âm nhạc Việt Nam,
Tiếng đàn Việt Nam,
Kh âm nhạc Việt Nam,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lich thi dau bong da cup nha vua Previous post lich thi dau bong da cup nha vua
lich thi dau bong da hom lay Next post lich thi dau bong da hom lay