lich thi dau bong da hom lay

lich thi dau bong da hom lay

Cay me me me me
Bong me ve me me
Bong me ve me
Ong trời xa
Tờ mờ mới thấy được
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Vang lên từ đây bao nhiêu là tiếng ca
Nghe lòng mình xao xuyến
Những bài hát của anh như vang lên muôn nơi
Từ biển xanh, núi cao đến chân trời
Nơi nào có tiếng lòng em…
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa vời
Em của rừng, rừng cho em ca hát
Từ một ngày đầu thu
Em của rừng xanh
Em của lá
Em của mùa màng
Lá đưa tình ta
Em của trời xanh
Em của mây trắng
Em của tiếng ca
Một ngày đầu thu
Tờ mờ mới thấy được
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng đầu thu, gió se se thổi
Ven kia đã có em chờ
Em của biển xa xôi
Từ một nơi nào xa xôi
Một sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

lich thi dau bong da ho Previous post lich thi dau bong da ho
lich thi dau bong da laliga Next post lich thi dau bong da laliga